Διαβάστε τη διακήρυξη της Πρωτοβουλίας Πολιτών Βύρωνα εδώ